Galerie - Generálka císaře Napoleona

Právě se píší se dějiny. Dějiny Francie. Dějiny světa. Bouřlivé období nového věku. Přelom století a Francie prožívá revoluci … sociální a občanskou. Parní stroj, Národní shromáždění, Občanský zákoník.   

To, co začalo jako povstání kvůli neúrodě, přerostlo během krátké doby v revoluci. Velkou revoluci. Kult nejvyšší bytosti, Výbor pro veřejné blaho, GILOTINA.

A právě v této chvíli se na scéně dějin objevuje mladý poručík. Ohnivý pohled, divoká kštice…. Korzičan. Netrvá dlouho a z ambiciozního mladíka se stává Kapitán dělostřelectva. Brigádní generál. Císař. Císař Napoleon Buonaparte dovedl Francii k úžasné řadě vítězství, statisícům mrtvých a Evropě změněné k nepoznání. Zdálo se, že nic není nemožné. Z malé bárky se za jedenáct let stal křižník, který si razí neporazitelně cestu vpřed. Volnost, rovnost, bratrství.

Za svůj život svedl Napoleon na šedesát bitev, tedy více, než Alexandr Makedonský, Hannibal a Caesar dohromady. Ale nic nedokáže zabránit osudu, který neúprosně řídí naše kroky. Do té doby téměř neznámá místa obrací kormidlo dějin zcela nečekaným směrem. Borodino, Lipsko, Waterloo.

Muž, který dal Francii slávu a před nímž se klaněly nejmocnější evropské rody se stává již podruhé, proti své vůli ostrovanem. Sužován vedrem a nemocí, obklopen jen hrstkou věrných. Na bohem zapomenutém místě, utopeném v nekonečných vlnách rozbouřeného Atlantského oceánu. Šest tisíc kilometrů od domova.